Van der Stap Notarissen


specialisten in vastgoed- en ondernemingsrecht

Expertises

Corporate governance / (her)structurering rechtspersonen

Van der Stap Notarissen heeft veel kennis en ervaring op het gebied van rechtspersonenrecht. Niet alleen wat betreft de keuze voor een bepaalde rechtsvorm, zoals een NV, BV, stichting of vereniging, maar ook het wijzigen van die rechtsvorm en het inpassen van een rechtspersoon in een groter (internationaal) geheel. Tot dit praktijkgebied behoren aandelentransacties, certificering van aandelen, werknemersparticipatieplannen, (grensoverschrijdende) zetelverplaatsing, (grensoverschrijdende) juridische fusie en splitsing alsmede samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de diverse good-governancecodes.
Martijn van Ansem, Olaf Smit, Farzaana Oemar
Financiering en zekerheden

Wij begeleiden onze cliënten bij (her)financieringen en de vestiging van bijbehorende zekerheidsrechten, zoals hypotheek- en pandrechten. Ons kantoor heeft ruime ervaring in nationale en internationale (her)financieringen, waarbij het Nederlandse recht van toepassing is.
Olaf Smit, Meindert Krans, Martijn van Ansem, Henk van de Kraats, Karin Poppelaars, Farzaana Oemar
Fusies en overnames

Van der Stap Notarissen begeleidt regelmatig (internationale) fusies en overnames. Meestal als partijadviseur, soms als klassieke onafhankelijke notaris. Bij het opstellen van documentatie werken wij nauw samen met andere professionals zoals advocaten, fiscalisten en corporate finance adviseurs.
Martijn van Ansem, Olaf Smit, Farzaana Oemar
Netwerken

Voor het registreren van netwerken is sinds 2003 een notariële verklaring nodig. Van der Stap Notarissen heeft specialistische kennis op het gebied van registratie van glasvezelnetwerken, gas- en elektriciteitsnetwerken en netwerken voor WKO-installaties. Onze juristen hebben ruime ervaring met het registreren van netwerken, zowel met een landelijke dekking als plaatselijke netwerken.
Meindert Krans, Henk van de Kraats, Wendy Krijgsman
Semipublieke instellingen en NGO’s

Nederlandse rechtspersonen worden vaak gebruikt door niet-gouvernementele organisaties of NGO’s. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en inrichten van NGO’s, in de meeste gevallen stichtingen. Hetzelfde geldt voor semipublieke instellingen.
Martijn van Ansem
Toegelaten instellingen (Woningcorporaties)

Van der Stap Notarissen begeleidt met grote regelmaat dispositieprocessen door middel van verkoop bij inschrijving en gestructureerde verkoopprocessen voor toegelaten instellingen. Van der Stap Notarissen is bekend met alle relevante regelgeving en kan daarover adviseren. Daarnaast adviseert Van der Stap Notarissen over de rechtsvorm van toegelaten instellingen en de organisatie daarvan.
Olaf Smit, Martijn van Ansem, Karin Poppelaars
Transacties

De overdracht van vastgoed, schepen, aandelen en andere (substantiële) vermogensrechten is in vertrouwde handen bij ons. Wij kunnen optreden als partijadviseur, maar uiteraard ook als klassieke onafhankelijke notaris.
Martijn van Ansem, Olaf Smit, Meindert Krans, Henk van de Kraats, Karin Poppelaars, Wendy Krijgsman, Farzaana Oemar
Veilingen

Van der Stap Notarissen begeleidt in opdracht van diverse banken, curatoren en beslagleggers als veilingnotaris veilingen van commercieel vastgoed, woningen, schepen en bijzondere objecten. Onze doorgewinterde veilingspecialisten zijn in staat om elke veiling snel, vakkundig en in lijn met de meest recente wetgeving en jurisprudentie tot een goed einde te brengen. Daarnaast treden wij op als partijadviseur van banken, curatoren en beslagleggers voorafgaande aan en tijdens executietrajecten waarbij een andere veilingnotaris betrokken is. Ten slotte begeleiden wij onderhandse verkooptrajecten in overleg met de eigenaar, bank, curator of beslaglegger in de vorm van een verkoop bij inschrijving, een internetveiling of een tussenvorm.
Meindert Krans, Joost van Burg, Alexandra de Jel
Zakenrechtelijke structuren en nieuwbouwprojecten

Meervoudig grondgebruik, erfpachtstructuren, binnenstedelijke herontwikkeling en verduurzaming vereisen gespecialiseerde notariële kennis. Van der Stap Notarissen heeft die kennis en de benodigde ervaring. Voor diverse gemeenten, ontwikkelaars en beleggers bedenken en implementeren wij oplossingen zowel complexe bestaande situaties, herontwikkeling, verduurzaming, maar ook nieuwbouwprojecten. Desgewenst verzorgen wij ook de uitponding voor nieuwbouwprojecten.
Meindert Krans, Olaf Smit, Henk van de Kraats, Wendy Krijgsman, Karin Poppelaars