Farzaana Oemar


Kandidaat-notaris


Persoonlijk
Farzaana is actief in de ondernemingsrechtpraktijk. Tot haar werkzaamheden behoren onder andere de oprichting van rechtspersonen, aandelenoverdrachten, statutenwijziging, juridische fusie en splitsing, verpanding van aandelen alsmede advisering omtrent corporate governance vraagstukken.
Opleiding
Universiteit Utrecht (2015)
Vakgebied
Ondernemingsrecht
Bijzondere aandachtsgebieden
Aandelenoverdracht, certificering, corporate governance, fusies en overnames, (grensoverschrijdende) fusie, herstructureringen, joint ventures, omzetting rechtspersonen, ondernemingsrecht, statutenwijziging, transacties, werknemersparticipatie en zekerheidsrechten
Contact opnemen met Farzaana?