Martijn van Ansem


Notaris | Partner


Persoonlijk
Martijn begeleidt middelgrote en grote ondernemingen bij overnames en de inrichting van hun (vennootschappelijke) structuur. Hij is gespecialiseerd in (internationale) fusies, splitsingen en aandelenoverdrachten en het opzetten van (complexe) vennootschappelijke structuren. Daarnaast treedt Martijn geregeld op als partijadviseur bij vennootschapsrechtelijke kwesties en adviseert hij omtrent corporate governance vraagstukken. Hij is gewend om samen te werken met advocaten en andere professionals. Behalve corporate clients behoren ook grotere verenigingen en stichtingen, waaronder niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), tot zijn cliëntenkring.
Opleiding
Universiteit Leiden (2000), Grotius Academie (2009)
Vakgebied
Ondernemingsrecht
Bijzondere aandachtsgebieden
Aandelenoverdracht, beleggingsfondsen, certificering, corporate governance, fusies en overnames, (grensoverschrijdende) fusie, herstructureringen, joint ventures, NGO’s, omzetting rechtspersonen, ondernemingsrecht, statutenwijziging, transacties, werknemersparticipatie, woningcorporaties en zekerheidsrechten
Contact opnemen met Martijn?