Roel Teunissen


Notaris | Partner


Persoonlijk
Roel begeleidt met grote regelmaat dispositieprocessen van onroerende zaken door middel van verkoop bij inschrijving en gestructureerde verkoopprocessen voor onder andere woningbouwcorporaties en institutionele beleggers. Daarnaast begeleidt hij ondernemingen bij overnames en de inrichting van hun vennootschappelijke structuur. Hij is gespecialiseerd in fusies, splitsingen en aandelenoverdrachten en het opzetten van (complexe) vennootschappelijke structuren.
Opleiding
Radboud Universiteit Nijmegen (1997)
Vakgebied
Vastgoed en ondernemingsrecht
Bijzondere aandachtsgebieden
Aandelenoverdracht, beleggingsfondsen, certificering, commercieel vastgoed, corporate governance, fusies en overnames, gestructureerde verkoop, (grensoverschrijdende) fusie, (her)ontwikkeling, herstructureringen, joint ventures, omzetting rechtspersonen, ondernemingsrecht, overdrachtsbelasting, statutenwijziging, transacties, werknemersparticipatie, woningcorporaties en zekerheidsrechten
Contact opnemen met Roel?